Menu

Cục kê bê tông dầm sàn 25mm và 30mm

SKU:
NL-03
Phân loại:
Weight
18 kg
Dimensions
4 x 4 x 3.3 cm
Số viên/Thùng

175

Xem chi tiết

Giá

Số lượng (thùng)

- +

Tổng

0 Đánh giá

Compare

Thông tin thêm

Weight
18 kg
Dimensions
4 x 4 x 3.3 cm
Số viên/Thùng

175

Cường độ (Mác bê tông)

<5kN