Menu

Cục kê bê tông sàn móng 75mm

Phân loại:
Weight
16.5 kg
Dimensions
8.5 x 5.5 x 3.5 cm
Nhà sản xuất

Ngọc Lam Sài Gòn

Xem chi tiết

Giá

Số lượng (thùng)

- +

Tổng

0 Đánh giá

Compare

Thông tin thêm

Weight
16.5 kg
Dimensions
8.5 x 5.5 x 3.5 cm
Nhà sản xuất

Ngọc Lam Sài Gòn