Menu

Cục kê bê tông cột dầm sàn 30/35/40mm

  • Viên-kê-bê-tông-cột-35mm
  • Viên-kê-bằng-bê-tông-đa-năng
  • Viên-kê-bê-tông-cột-35mm
  • Viên-kê-bằng-bê-tông-đa-năng
Phân loại:
,
Weight
12.3 kg
Dimensions
4.2 x 3.7 x 2.8 cm
Nhà sản xuất

Ngọc Lam Sài Gòn

Số viên/Thùng

150

Xem chi tiết

Giá

Số lượng (thùng)

- +

Tổng

0 Đánh giá

Compare

Thông tin thêm

Weight
12.3 kg
Dimensions
4.2 x 3.7 x 2.8 cm
Nhà sản xuất

Ngọc Lam Sài Gòn

Số viên/Thùng

150

Cường độ (Mác bê tông)

<3kN