Menu

Cục kê bê tông cột dầm sàn 45/55/60mm

Phân loại:
Weight
15.2 kg
Dimensions
6.5 x 5 x 3.3 cm
Nhà sản xuất

Ngọc Lam Sài Gòn

Số viên/Thùng

75

Xem chi tiết

Giá

Số lượng (thùng)

- +

Tổng

0 Đánh giá

Compare

Thông tin thêm

Weight
15.2 kg
Dimensions
6.5 x 5 x 3.3 cm
Nhà sản xuất

Ngọc Lam Sài Gòn

Số viên/Thùng

75