Menu

Cục kê bê tông cột 20mm và 25mm

Phân loại:
Weight
11 kg
Dimensions
2.5 x 2.3 x 2.8 cm
Nhà sản xuất

Ngọc Lam Sài Gòn

Số viên/Thùng

324

Xem chi tiết

Giá

Số lượng (thùng)

- +

Tổng

0 Đánh giá

Compare

Thông tin thêm

Weight
11 kg
Dimensions
2.5 x 2.3 x 2.8 cm
Nhà sản xuất

Ngọc Lam Sài Gòn

Số viên/Thùng

324

Cường độ (Mác bê tông)

<2kN